Hladinoměry

Měření hladiny je vlastně měření vzdálenosti nebo délky. Nejběžnější jsou měření hladiny kapalin, zkapalněných plynů, jemnozrnných sypkých hmot a kameniva, které jsou umístěny v nádržích (stacionárních, přenosných, skladovacích).

Hladinoměry nacházejí uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích, od rafinérského, chemického, petrochemického, přes energetiku, papírnictví, těžbu a zpracování kameniva a nerostů až po potravinářský průmysl, pivovarnictví a ekologické inženýrství.
Volba měřicí techniky závisí především na povaze měřeného produktu (kapalina, zkapalněný plyn, sypký materiál). Existují čtyři metody, které jsou použitelné jak pro kapaliny, tak pro sypké materiály. Jedná se o: radarovou metodu (používá se ve ztížených procesních podmínkách), metodu naváděcího radaru, ultrazvukovou metodu (využívá průchodu ultrazvukových pulsů) a radiometrickou metodu (založenou na měření absorpce záření gama).

Zjistěte více: Průmyslové hladinoměry

Hladinoměry a signalizační zařízení PI-MPOZ 02 (ENG) ke stažení