„Prodejem zařízení klientovi naše společná spolupráce teprve začíná“Ve spolupráci s výrobcem POLON-IZOT poskytujeme:

 • Zákaznickou podporu během prodeje i po dodání
 • Montáž a oživení zařízení
 • Školení obsluhy včetně školení bezpečnosti
 • Záruční i pozáruční servis
 • Pravidelné periodické prohlídky
 • Servisní smlouvy
 • Modernizaci zařízení pro kontrolu a měření
 • Modernizaci technologických linek
 • Přepravu izotopových zdrojů v souladu s platnou legislativou
 • Podporu při jednání s dotčenými úřady
 • Dohled nad zařízeními na bázi ionizující radiace

Během osobních jednání se zástupci firmy POLON-IZOT zajišťujeme na přání klienta odborný překlad do českého jazyka