Homogenizátory

Homogenizace je proces výroby homogenní směsi složek, které se za standardních podmínek nemíchají. Je široce používán v potravinářském, farmaceutickém, kosmetickém a chemickém průmyslu. Homogenizace zvyšuje homogenizaci struktury systému, a tím zvyšuje stabilitu emulze.
Existuje mnoho metod homogenizace. Zařízení používaná k tomuto účelu se nazývají homogenizátory. Nejčastěji se používají rotační a tlakové homogenizátory, jejichž provoz je založen na protlačování produktu úzkými štěrbinami za zvýšeného tlaku. K tvorbě emulze však může dojít i působením ultrazvuku nebo intenzivním mícháním.