Zařízení k měření hustoty a koncentrace

Hustota materiálu je definována jako hmotnost (hmotnost) na jednotku objemu při určité teplotě. Hustoměry jsou přístroje používané v laboratořích chemického, naftového, farmaceutického a potravinářského průmyslu, které vyžadují rychlé a spolehlivé měřicí zařízení pro stanovení hustoty s tepelnou stabilizací vzorku. V naší nabídce najdete špičkové modely s automatickým i manuálním ovládáním. Nabízíme přístroje pro bezdotykové, kontinuální měření kapalin v potrubích a nádržích. Námi nabízené modely hustoměrů byly navrženy tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky našich zákazníků bez ohledu na odvětví, ve kterém budou použity. Měření sypné hustoty prášků, hustoty prášků po zhutnění nebo měření hustoty kapaliny, stejně jako automatický záznam a archivace výsledků jsou základní funkce hustoměrů, které nabízíme. V naší nabídce naleznete např. přístroj pro měření objemové hmotnosti nebo průmyslové měřiče hustoty a koncentrace.

Průmyslové měřiče hustoty a koncentrace