Optická analýza – OPTISCAN

Systém OPTISCAN umožňuje automaticky měřit a analyzovat produkty a sledovat závady na produktech, které jsou v nepřetržitém pohybu.

Výrobky během produkce procházejí skenovací sekcí zařízení, kde jsou naskenovány a následně vyhodnoceny. Dle výsledku skenu jsou zařazeny do dalšího výrobního procesu. Měření je plně automatické a informace jsou zasílány průběžně.

Výše uvedený systém se používá k měření a zjišťování vad výrobků, především u pásek, průmyslových nití, kompozitních materiálů, textilních pásek, uhlíkových vláken, netkaných textilií a výrobků pro potravinářský průmysl.