Potravinářský průmysl

Potravinářství je odvětvím hospodářství, které se zaměřuje na výrobu výrobků a polotovarů určených ke spotřebě. Mezi ně patří výrobky masné, mlékárenské, cukrářské, mléčné a lihovarnické.
Tvoří jeden z nejdůležitějších a nejrychleji rostoucích odvětví každé ekonomiky. Smetana nebo homogenizovaný sýr jsou široce dostupné na pultech obchodů. Na jejich výrobu se využívá homogenizační proces, tj. proces výroby homogenní směsi dvou nebo více složek, které se za normálních podmínek vzájemně nemísí.
Proces homogenizace umožňuje zvýšit homogenitu struktury a tím i větší stabilitu emulze. Výsledkem procesu je neoddělující se homogenní suspenze. Vysokotlaká homogenizace se využívá při výrobě českým národem tak oblíbeného nápoje, jakým je pivo tj. v pivovarnictví, protože její hlavní výhodou je získání větší mikrobiologické nezávadnosti produktu. Proto se často používá jako alternativa k pasterizačním a sterilizačním procesům.
Zařízení, které se používají v procesu homogenizace, se nazývají homogenizátory. Nejčastěji se používají rotorové a tlakové homogenizátory. Jejich provoz je založen na protlačování produktu úzkými mezerami pod zvýšeným tlakem. Dále také může dojít k vytvoření emulze v důsledku působení ultrazvuku nebo intenzivním mícháním. K procesu homogenizace doporučujeme Homogenizátor WK25 PRO, který je určen pro 100% bezeztrátovou homogenizaci vstupního materiálu.
Námi doporučená zařízení určená pro potravinářský průmysl: