Spektrometry

Spektrometrie, tedy technika založená na interpretaci spekter. Tato spektra vznikají jako výsledek interakce daného typu záření s hmotou.
Spektrometr je zařízení, které se používá ke studiu látek ve všech stavech agregace pomocí spektra hmotností atomů a molekul, ze kterých je látka tvořena. Používá se v mnoha oblastech znalostí, včetně fyziky, medicíny, chemie, ochrany životního prostředí a molekulární biologie.
Vzhledem k tomu, že provoz spektrometru umožňuje provádět výzkum v jakémkoliv stavu agregace, je využíván v mnoha případech. Používá se ve vědeckých laboratořích, kde se používá k identifikaci biologického materiálu. Umožňuje identifikaci chemických sloučenin a také stanovení jejich elementárního složení, a proto je široce používán ve farmaceutickém průmyslu.
Průmyslový spektrometr PI-1000 XRF