Fólie a plasty

Naše on-line měřicí zařízení jsou vhodná pro všechny typy plastů a smíšené struktury.
Polymerní fólie (polyethylen, polyvinylchlorid, polykarbonát, polyamid, polystyren a další) mají různé aplikace. Největší množství jich spotřebuje obalový průmysl, ale také stavebnictví, elektrotechnika a další odvětví hospodářství.
Proces výroby fólie
Extruze, neboli vytlačování fólie je proces tvarování plastu. Typ extruze do značné míry určuje optické vlastnosti výsledného materiálu. Při výrobě fólie jsou dvě hlavní technologie: technologie strojního odlévání - CAST a technologie vyfukování - BLOW.

Technologie odlévání - CAST
Výrobní proces fólie CAST spočívá v prolévání roztaveného materiálu plochou hlavou. Takto vytvořená fólie se vzduchovým nožem a vakuovou komorou přitlačí na povrch pochromovaného, vodou chlazeného chladicího válce. Díky velmi rychlému ochlazení dosahuje proces odlévání mnohem vyšší účinnosti než technologie vyfukování a zároveň poskytuje větší kontrolu nad mechanickými parametry vyráběné fólie.

Tato technologie se často nazývá štěrbinová metoda nebo metoda štěrbinového lití, neboť spočívá v nalévání suroviny ze speciální hlavy, načež se obsah rychle natáhne a ochladí pomocí speciálních extruderů. Tento proces dává fólii mnohem větší pružnost a roztažnost, což má vliv i na odolnost vůči různým natržením a propíchnutí. Tento způsob výroby je efektivnější, protože nejen výrazně snižuje výrobní náklady, ale umožňuje i větší napětí.

V procesu výroby obalů spočívá vytlačování plastu v průchodu termoplastického materiálu vytlačovací hlavou, kde je vystavena tlaku, takže materiál získá průřez rovný průřezu otvoru pro hlavu.

Koextruze fólie je synonymem pro vícevrstvou extruzi. To znamená, že umožňuje kombinovat polymery s různými vlastnostmi. Koextruze je současná extruze více než jednoho polymeru přes hlavu (formu, formu nebo matrici), aby se dosáhlo vytvoření vícevrstvé struktury. Tento systém rozděluje materiál tak, aby bylo zaručeno rovnoměrné rozložení jeho tloušťky. Jedná se o složitý proces, protože polymer taje ve válci a poté je ochlazen během procesu kalandrování.
Technologie vyfukování - BLOWN nebo BLOW Molding
Fólie získaná touto metodou se vyznačuje lepší kvalitou (a tedy - vyšší cenou), lepivostí a odolností proti propíchnutí než fólie získaná litou metodou. Je však třeba pamatovat na to, že vyfukovací fólie se i přes to, že má poměrně velkou průtažnost, natáhne jen do určitého kritického okamžiku a pak praskne. Technologie vyfukování spočívá v roztavení pryskyřice, která je následně vyfukována ve dvou směrech - strojním a příčném a následně ochlazována vzduchem. Výsledkem procesu vyfukování je velké množství různých vrstev a univerzální balení.

Díky použití stlačeného vzduchu v procesu vytlačování se na kruhovém extrudéru vytvoří manžeta. Horní část takto získaného balónku je uzavřena dvěma přítlačnými válečky s pryžovým potahem, který má za úkol stahovat plastovou fólii a dodávat jí rozměrovou stálost a konstantní tloušťku. Tažení plastových fólií musí být velmi jednotné a kontrolované. Stejně jako u většiny výroby plastových fólií končí výrobní linka distribucí a navíjením fólie na role.

Existují tři hlavní metody vytlačování volným vyfukováním: vertikální nahoru, vertikální dolů a horizontální a koextruzní vyfukování. Nejběžnější metodou je metoda svisle nahoru. Lze zde přesně řídit proces příčného a podélného natahování, což umožňuje výrobu fólií různých velikostí a tlouštěk, od malých balicích sáčků až po silné zahradnické fólie.
Příklady systému PI-SCANPRO integrovaného s linkou na výrobu fólií
Příklad implementace systému PI-SCANPRO
Implementaci měřicích zařízení pro kontrolu kvality na začátků výrobního procesu dochází k nejvýraznějším finančním a materiálovým úsporám.

Námi doporučená zařízení určená k měření fólií a plastů