Guma/Kaučuk

Guma (z lat. gummi - pryskyřice, kaučuk) je produktem vulkanizace přírodního kaučuku, syntetického kaučuku nebo jejich směsí. Jedinečnou vlastností, která odlišuje pryž od jiných materiálů, je schopnost velkého reverzibilního elastického napětí, a to i přes 1000%.

V dnešní době je naprostá většina pryžových výrobků, se kterými se setkáváme, jsou výrobky ze syntetického kaučuku. Poptávka po přírodním kaučuku je totiž mnohem větší než možnosti jeho získání. Existuje mnoho dělení této suroviny, avšak dva hlavní typy kaučuku jsou přírodní (rostlinný) a syntetický (elastomer, což je umělý produkt).
Přírodní kaučuk je získáván z latexu, který je po naříznutí extrahován z některých rostlin a složení latexu poskytuje odpovídající pružnost. Syntetický kaučuk se vyrábí v chemických závodech na bázi ropných látek.

Vlastnosti pryže závisí na druhu a množství složek obsažených v pryžové směsi. Pryž je tvrdší než kaučuk a vykazuje také větší pružnost a elasticitu v širokém rozsahu teplot (od - 80 do 220 °C). Dokonale odolává vzduchu i rozpouštědlům. Navíc nepropouští vodu a vyznačuje se vysokou odolností proti oděru. Funguje dobře jako izolátor tepla a elektřiny.

Výroba přírodního kaučuku zahrnuje několik procesů. První je samozřejmě extrahování latexu z rostlin a smíchání s kyselinou pro získání koagulačního účinku. Tímto způsobem se připravená pryž formuje do bloků nebo desek a před dalšími kroky se suší. Vzhledem k tomu, že surový kaučuk sám o sobě nemá velkou hodnotu, je nutné jej dále zpracovávat:

• mechanické zpracování lisy nebo válečky,
• přidání aditiv,
• kalandrování, tj. tvarování pryže pomocí válečků za účelem jejího změkčení,
• vulkanizace, tedy zesíťovací proces, při kterém se přidává síra a kaučuk se zahřívá na teplotu cca 140 °C.

Je nezbytné, aby byl proces zesíťování řízen, protože hustota chemických můstků má vliv na mechanické vlastnosti pryže. Navíc, jak se zesíťování zvyšuje, nejenže se snižuje pružnost produktu, ale také se zvyšuje pevnost v lomu. To znamená, že příliš mnoho chemických můstků učiní z pryže materiál odolný vůči roztahování i stlačení a v některých případech velmi křehký.

Při výrobě produktů metodou vulkanizace se používá guma s chaotickou a slabou mřížkou . Vulkanizace způsobuje zesíťování těchto řetězců, což následně zpevňuje získaný materiál, dodává mu pružnost a činí jej odolným vůči vlivu faktorů prostředí. Průběh vulkanizace závisí také na procentuálním zastoupení síry a dalších příměsí ve směsi. Výrobky z technické pryže se pak používají pro průmysl automobilový; strojní; elektroenergetický; stavební; nábytkářský; dřevoprůmysl; tiskařský; lékařský; potravinářský; obalový apod.
Opakované měření tloušťky pryže v průmyslovém procesu je velmi obtížné a zdlouhavé kvůli mnoha faktorům jako rychlosti pásu, prašnosti, nedostatku místa na lince apod. Nejčastěji používaným měřením je měření přenosnými tloušťkoměry. Toto měření tloušťky poskytuje pouze indikaci v daném bodě a nemáme žádné informace o tloušťce celé šířky pásu a o trendech tloušťky.
Implementací on-line měření pomocí skenerů PI-SCANPRO, což je automatické a kontinuální on-line měření, můžeme pokrýt celou šířku pryžového pásu (v závislosti na uspořádání hlav) , které je kontrolováno kontinuálně během výroby.
Tato forma on-line měření umožňuje plnou archivaci dat se statistikami o změnách tloušťky a trendech. Systém PI-SCANPRO urychluje potenciální reakci operátora / technologa na změny tloušťky pryže, což umožňuje skutečnou úsporu surovin a tím spojené finanční náklady.
Ukázka instalace on-line systému PI-SCANPRO umístěného přímo ve výrobní lince.
Námi doporučená měřicí zařízení při výrobě gumy: