Netkané textilie

Netkaná textilie je textilní výrobek, který je vyroben z proudu vláken plstěním, lepením, jehlováním nebo šitím. Netkaná textilie má širokou škálu použití. Mezi nimi můžeme rozlišit:

• zvuk pohlcující podlahové krytiny, izolační rohože,
• zpevňující a hřejivé materiály,
• nábytkářský průmysl,
• obuvnický průmysl,
• automobilový průmysl,
• sanitární a lékařský průmysl,
• výstavba silnic a dálnic,
• výstavba skládek

Živočišná vlákna mají přirozenou schopnost plsti. Ostatní netkané textilie vyrobené ze syntetických surovin tuto vlastnost nemají.
Netkané textile vznikají tak, že se na rovnoměrnou vrstvu vlákna nastříká lepicí kapalina, nejčastěji ve formě pryskyřice. Dále se celek lisuje, tj. mačká mezi válečky nebo provléká jehlami umístěnými na lištách jehlovacího stroje. Lamely jsou vybaveny několika tisíci jehlami uspořádanými v několika řadách. Jehly mezi sebou tahají a smyčkují vlákna. Hotové netkané textilie jsou někdy potaženy voděodolnými materiály nebo lepidlem.
Moderní výrobní linky nahradily klasické kovové jehly energií mikro proudů vody, které umožňuje smyčkování vláken. Proud vody je vstřikován pod vysokým tlakem přes trysky. Přicházejí z několika směrů k nelisované vláknité vrstvě, která je rozprostřena po nosné tkanině. Proudy smyčkují vlákna a mechanicky je vážou. Toto řešení umožňuje vysokou účinnost strojů a je označováno jako „vodní jehlování“.
Nejnovějším trendem ve výrobě netkaných textilii je smyčkování vláken stlačeným vzduchem. Samotný proces je stejný jako v případě vodních paprsků. Tato technologie se nazývá „air-jet“.
Základní parametry které jsou měřené při výrobě netkaných textilií:

• tloušťka: rozložení tloušťky v netkané textilii ( k měření doporučujeme on-line systém PI-SCANPRO)
• Gramáž - měření rozložení gramáže v netkané textilii (pro on-line měření doporučujeme systém PI-SCANPRO);
• vlhkost:– rozložení vlhkosti v netkané textilii (k měření doporučujeme on-line systém PI-SCANPRO vybavený měřicí hlavou NIR);
• pevnostní parametry měřené především v laboratoři a on-line.
Názorná ukázka on-line aplikace PI-SCANPRO pro měření netkané textilie
Námi doporučená měřicí zařízení pro výrobu netkaných textilií: