Papír a dřevo

Základními surovinami používanými při výrobě papíru jsou rostlinná vlákna a jednoleté rostliny. Kromě výše zmíněných surovin, tzv. druhotné suroviny, mezi které patří sběrový papír. Chemickým ošetřením dřeva získáme buničinu, mechanickým ošetřením pak dřevní hmotu. Právě z těchto dvou surovin se vyrábí většina světového papíru.
Výrobu papíru můžeme rozdělit do dvou fází. První je příprava dužiny. První částí této fáze je mletí suroviny, které ovlivňuje všechny následné vlastnosti papíru. V další části je buničina kombinována s přísadami, jako jsou: voda, barviva, lepidlo a křída. Přísady umožňují zlepšit vlastnosti papíru, např. přídavek ve formě lepidla poskytuje dostatečnou odolnost proti pronikání kapaliny. Aby se přebytečná voda vypustila, je umístěna do specializovaných sít. Dalším krokem je, aby byl papír plnější. Tento proces je založen na správném rozložení vláken pomocí válečku.

Druhou fází je správná výroba papíru. Papírový pás je směrován do lisů, kde opět ztrácí část vody a je stlačován, a pak jde do sušících válců. Ve válcích se zahřívá na vysoké teploty, což umožňuje pryskyřici roztavit a odpařit zbývající vodu. Díky těmto procesům se pás papíru tvoří rovnoměrně. V závěrečné fázi druhé fáze je pás ochlazen a navinut.
Každý papír má své individuální charakteristiky, které nazýváme vlastnosti. Ovlivňují jak vzhled papíru, tak jeho použitelnost. Mezi nimi rozlišujeme:

• gramáž - je hlavním parametrem kvality, informuje o rozložení hmotnosti na metr čtvereční (g/m²),
• bělost - v závislosti na surovině a použitých přísadách,
• absorpce oleje – určuje schopnost přijímat barvu,
• zdánlivá hustota - podíl gramáže k tloušťce materiálu,
• tloušťka,
• opacita - odolnost proti pronikání světla,
• vlhkost vzduchu.

Pro měření on-line gramáže a tloušťky papíru doporučujeme systém PI-SCANPRO.
Nám doporučená měřící zařízení ve výrobě papíru a zpracování dřeva: