Oleje a maziva

Petrochemický průmysl zpracovává ropu v rafinériích a chemických zařízeních kolem nich. Její působnost pokrývá jak výrobu benzinu a dalších paliv odvozených z ropy, tak i surovin pro těžké organické syntézy (etylen, propylen, aceton) a plastů. Díky činnostem tohoto odvětví vznikají produkty a chemické meziprodukty, které slouží ke každodenní potřebě.
Ropa je podrobena složitému technologickému procesu, který spočívá v jejím čištění, zahřátí až k bodu varu a vložení do destilační komory, ve které se ochlazují páry. Po sobě jdoucí frakce kondenzují jedna po druhé v následujícím pořadí:

• těžké oleje
• pohonné hmoty,
• lehké topné oleje,
• plyn
• ropný éter.

Na samém dně zůstávají těžké frakce, které se destilují za sníženého tlaku. V této fázi vznikají základové oleje hotových mazacích olejů.
Ropa z různých ložisek se často liší v mnoha vlastnostech a i stejná ložiska mohou být složením několika sloji s nestejnými parametry, proto je tak důležité kontrolovat kvalitu vyráběných produktů. Výroba navíc čelí novým technickým a ekologickým výzvám. Požadavky na kvalitu a výkon jsou stále důležitější.
Stanovení kvality tak vyžaduje laboratorní testy. Dosažené výsledky z laboratorních testů následně umožňují stanovit vhodné parametry a kategorie kvality produktů.

Mezi nejdůležitější měření patří:
• stanovení prvků v petrochemických produktech (pro měření doporučujeme XRF spektrometr PI-100),
• stanovení obsahu síry v palivech (pro měření doporučujeme spektrometr PI-300 XRF),
• stanovení profilu elementárního složení v olejích a tucích (pro měření doporučujeme XRF spektrometr PI-300).
Okno měření spektrometru PI-300 XRF
Námi doporučená zařízení pro měření a kontrolu kompozitních materiálů: